System rezerwacji Lubelskiej Izby Lekarskiej

System rezerwacji Lubelskiej Izby Lekarskiej

  • Administratorem danych osobowych jest Lubelska Izba Lekarska
  • Dane podane w formularzu będą przetwarzane w celu organizacji spotkania, którego dotyczy rezerwacja
  • Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: https://nowa.oil.lublin.pl/pages/odo
  • Warunkiem rejestracji jest brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego

Obecnie prowadzone są zapisy na następujące wydarzenia: