Doradca podatkowy 2024

Rezerwacja terminu na spotkanie z doradcą podatkowym w 2024 r.

Loading...
  • Administratorem danych osobowych jest Lubelska Izba Lekarska
  • Dane podane w formularzu będą przetwarzane w celu organizacji konsultacji z doradcą podatkowym
  • Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: https://nowa.oil.lublin.pl/pages/odo
  • Warunkiem rejestracji jest brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego