Spotkanie Komisji ds. Lecznictwa Otwartego: zmiany w prawie

Termin spotkania: 18 kwietnia 2024 r. godz. 18:00
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Lubelskiej Izby Lekarskiej
Temat spotkania: Zmiany w prawie – obowiązki dla podmiotów zajmujących się leczeniem małoletnich
Prowadzący: radca prawny Ewa Urbanowicz

Szczegółowe zagadnienia:

  1. Podstawa prawna – ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy -Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1606) – przepisy mają na celu ochronę małoletnich pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko zdrowiu i życiu oraz przeciwko wolności seksualnej, poprzez między innymi nałożenie na podmioty zajmujące się wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, szeregu obligatoryjnych obowiązków.
  2. Jakie nowe obowiązki na podmioty lecznicze nakładają nowe przepisy względem podmiotów leczniczych?
  3. Wprowadzenie standardów ochrony małoletnich zgodnie z nowymi przepisami.
  4. Jakie konsekwencje niesie za sobą nie wypełnienie obowiązków wynikających z nowych przepisów?
  5. Od kiedy wchodzą w życie nowe regulacje?
Loading...
  • Administratorem danych osobowych jest Lubelska Izba Lekarska
  • Dane podane w formularzu będą przetwarzane w celu organizacji spotkania / wydarzenia jak w tytule strony
  • Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: https://oillublin.pl/prawo/ochrona-danych-osobowych/