Mikołajki 2023

Rejestracja na LISTĘ REZEROWĄ wydarzenia: Mikołajki w teatrze Andersena

Loading...
  • Administratorem danych osobowych jest Lubelska Izba Lekarska
  • Dane podane w formularzu będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia: Mikołajki w teatrze Andersena
  • Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: https://nowa.oil.lublin.pl/pages/odo
  • Warunkiem rejestracji jest brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego